Faza 4: Identitet i moć

Identitet i moć – razvoj snage identiteta i moći

Zadatak ove faze je otkrivanje osobnog identiteta i učenje kroz razne aktivnosti koje pomažu uspostavljanju individualnosti. Paralelno učenju i eksperimentiranju s raznim vještinama, otkrivamo i vlastitu ulogu u okolini. To je faza u kojoj otkrivamo tko smo, istražujući mnoge aspekte našeg identiteta kao što su spol, stil, odjeća, društveni odnosi i osobna moć. Našim ponašanjem otkrivamo kako možemo utjecati na druge kao i posljedice toga. To je period kada počinje razdvajanje između fantazije i stvarnosti, faza u kojoj dijete testira svoju moć, donosi odluke da ima pravo na vlastiti pogled na svijet te da bude ono što jeste.

Glavna pitanja faze identiteta su:

  • Je li u redu za mene biti tko jesam s mojim sposobnostima?
  • Je li u redu da saznam tko su drugi i da naučim posljedice moga ponašanja?

Svaki put kada spoznamo tko smo sada u odnosu na to tko smo bili, kada dobijemo određeni uvid, snaga našeg identiteta se razvija. U fazi 4 svi radimo iste stvari, bilo da smo dijete ili odrasla osoba. Predstavljamo se svijetu kao novi pojedinac odabirom našeg ponašanja, utječući na okolinu na ovaj ili onaj način. Naša identifikacija je kreacija i sumiranje svih naših dotadašnjih iskustava koje smo stekli odrastajući kroz prethodne faze. Na osnovu njih smo stvorili zaključke, donijeli odluke i izabrali načine ponašanja.

Ako ovu fazu prolazimo bez odgovarajućih smjernica i podrške možemo odrasti usvajajući kruti pogled na život koji ograničava naš potencijalni razvoj. Možemo odlučiti živjeti život u postavljenim okvirima s unaprijed određenim ishodima izabirući ulogu u kojoj su postavljene granice unutar kojih se može djelovati. Budući da nismo svjesni da smo stvorili ovakav životni scenarij tek kasnije u  životu gubitak posla, razvod, gubitak bračnog partnera, odlazak u mirovinu može izazvati gubitak identiteta, dovesti do gubitka tla pod nogama, do nesigurnosti, depresije, straha.

Odluke o identitetu u djetinjstvu određuju naše ponašanje i životni smjer dugo nakon četvrte razvojne faze. To je faza u kojoj se pitamo:

  • tko sam ja, tko je osoba kojom se zovem
  • što mi se sviđa, a što ne sviđa
  • moji talenti i odnosi prema njima, moja razočaranja moje želje
  • ja i moj identitet odvojen od drugih

Znati odgovoriti na ovakva pitanja je znati tko mi ustvari jesmo.

Znakovi povratka u ovu fazu su:

  • bojati se ili nerado koristiti moć
  • nesigurnost u osobnu adekvatnost
  • često želimo biti bolji od drugih
  • zbunjenost u vezi identiteta, definiramo sebe prema poslu, obitelji, kulturi
Skip to content