Rad na sebi – emocionalni razvoj

U toku našeg odrastanja, podržavani smo i poticani da se razvijamo fizički i mentalno, da budemo zdravi i napredujemo u skladu s godinama. No, emotivni razvoj je često zapostavljen, jer se izražavanje nekih emocija smatra neprimjerenim (npr. bijes, ljutnja, tuga, suze, prebučno veselje) pa tako one ostaju neizražene i potisnute. Međutim, kao cjelovita ljudska bića mi funkcioniramo na svim razinama, kako na fizičkoj i mentaloj, tako i na emocionalnoj i duhovnoj, pa ako jedan dio ostane nerazvijen, on stvara disharmoniju u nama i oslabljuje nas.

Cilj s radionicama je naučiti promatrati sebe, svoje osjećaje i ponašanje, kako bismo otkrili potisnute emocije i prepoznali obrasce ponašanja tj. što činimo kad se pojave neželjeni osjećaji. Rad na sebi sastoji se u praćenju emocija koje osjećamo, kako ih mentalno primamo i kako se sve to pohranjuje u naše fizičko tijelo. Čak i ono što ne znamo o sebi, čega se ne možemo sjetiti, naše tijelo ipak pamti. U djetinjstvu smo stekli obrasce ponašanja koji su ovisili o uvjetima u kojima smo rasli, ako nismo smjeli izraziti svoje želje, postaviti svoje granice, ako naše potrebe nisu bile zadovoljene. Ti nesvjesni mehanizmi iz podsvijesti upravljaju našim ponašanjem i u odrasloj dobi, sprečavajući nas u ostvarenju potpunog životnog potencijala. Kad se u životu povlačimo ili ne usuđujemo, to je često zbog usađenih strahova koje nosimo u sebi, osjećaja napuštenosti, zanemarenosti, srama, osjećaja da ne zaslužujemo, ne vrijedimo i sl.

Ovaj program radionica pomaže nam da otkrijemo što na nesvjesnom nivou utječe na našu svakodnevnicu. Program sadrži teoretski i praktični dio, iskustvene vježbe koje će polaznike radionica povezati sa najdubljim dijelovima sebe i svoje podsvijesti. Otkrivajući te dijelove postepeno mijenjamo svoje obrasce ponašanja. Rezultat toga nisu nikakva čuda, ali radom na sebi počinjemo se osjećati zadovoljnije, mirnije, sigurnije, počinjemo osjećati da mi vladamo situacijom a ne situacija nama.

Skip to content